Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Voorwaarden en documenten

 

Zeeland Seaports is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de haven. Hiertoe is een aantal verordeningen en voorwaarden opgesteld, zoals de Havenbeheersverordening en de Algemene Voorwaarden.

 

Een overzicht van alle documenten, voorwaarden en tarieven vindt u bij informatie voor havengebruikers.

 

Verplichte voertaal Scheldegebied

 

Gebruik van het Nederlands of Engels is een verplichte voorwaarde bij onderlinge communicatie tussen vaarweggebruikers in het Scheldegebied en bij communicatie met de verkeersleiding. Het niet naleven hiervan is een strafbaar feit.

 

De verplichte voertaal draagt bij aan het waarborgen van de veiligheid op de rivier. De Westerschelde is één van de drukst bevaren wateren ter wereld. Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als bemanningen van verschillende schepen elkaar niet begrijpen.

 

Om alle vaarweggebruikers te informeren over de verplichte voertaal geeft het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer een folder uit. Deze geef in zes talen uitleg over het belang van het beheersen van de voertaal. De Nederlandse en Engelse folder zijn hieronder te downloaden. De overige folders en informatie zijn te vinden op de website www.vts-scheldt.net.

 

Folder Verplichte voertaal in het Scheldegebied NL

Folder Official language for the Scheldt region EN