Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Port Security

 

Zeehavens en grote goederenstromen kunnen een kwetsbaar doelwit vormen voor eventuele terreuracties. De ISPS Code is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor het beveiligen van schepen en havenvoorzieningen.

 

Alle terminals die zeeschepen groter dan 500 Gross Ton op internationale reizen ontvangen, moeten voldoen aan de ISPS Code. De ISPS Code is vastgesteld binnen de International Maritime Organization, de IMO.

 

De EU heeft de internationale wetgeving van de IMO overgenomen in een aparte EU Security-verordening. Wanneer we hier spreken van de ISPS code, wordt daarmee ook de EU security-verordening bedoeld. Nagenoeg alle terminals binnen het beheersgebied van Zeeland Seaports hebben een certificaat uitgereikt gekregen ter goedkeuring van de beveiligingseisen op hun terminal.

 

Download hier het:pre-arrival informatieformulier