Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Sloepoort

 

Bedrijventerrein Sloepoort is een nieuw aan te leggen bedrijventerrein van circa 30 hectare in de gemeente Borsele. Het terrein grenst aan het havengebied Vlissingen-Oost en is gelegen aan het knooppunt van de Sloeweg en de Westerscheldetunnelweg. De bereikbaarheid is goed: de Zeeuwse havens liggen in de directe nabijheid en het is een echte zichtlocatie. Een prachtige plek dus voor bedrijven om zich te vestigen.

 

Voor wie is het terrein bestemd?

 

Met het terrein beoogt Zeeland Seaports huisvesting te bieden aan bedrijven die dienstverlenend zijn voor met name de industrie en logistieke dienstverleners in de havens. Daarnaast is het in principe mogelijk om bedrijven te huisvesten die uit de dorpskernen van gemeente Borsele willen vertrekken. Uiteraard dienen de te vestigen bedrijven te passen binnen de in het bestemmingsplan genoemde criteria op het gebied van milieubelasting (denk aan zicht-, geluid- en lichtvervuiling).

 

Kenmerken inrichting Sloepoort

 

Bij de aanleg van Sloepoort zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de naaste omgeving. Dit is vastgelegd in het beeldkwaliteitplan.

 

Van de randzone mag maximaal 50% worden bebouwd en/of verhard. De gebouwen die zichtbaar zijn vanaf de omliggende wegen en dijken moeten in vastgestelde niet storende kleuren worden uitgevoerd. Daarnaast wordt rond een groot deel van het terrein een ruime groenstrook met waterpartij aangelegd en komt tussen 's Heerenhoek en Nieuwdorp een bos van 60 hectare om het zicht vanuit de dorpen te beschermen. Op het bedrijventerrein zal gebruik gemaakt worden van parkmanagement. Het parkmanagement verzorgt diverse gezamenlijke faciliteiten zoals het schoonhouden van het terrein en de bewaking.

 

Huidige stand van zaken

 

Op dit moment treft Zeeland Seaports voorbereidingen voor de ontwikkeling van Sloepoort.