Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Maintenance Valuepark

 

World capital of maintenance

 

Valuepark Terneuzen, een joint-venture tussen Dow Benelux en Zeeland Seaports, ontwikkelt het Maintenance Valuepark. Direct naast de zuidelijke uit- en inrit van de Westerscheldetunnel in Zeeland verrijst het Maintenance Valuepark Terneuzen (MVP). Het is daarmee centraal gelegen in het grootste chemische cluster van West-Europa in de Nederlands-Vlaamse Delta. Fase 1 van het MVP is in realisatie en in het voorjaar van 2017 zal ruim 10 ha bedrijventerrein gereed zijn en zal het  bedrijvenpark haar poorten kunnen openen.

 

Projectomschrijving


Het nieuwe terrein moet een 'centre of excellence' worden voor onderhoudsdiensten en services die gericht zijn op de procesindustrie van Zuidwest-Nederland en rond de haven van Antwerpen. Door de clustering wordt er niet alleen een kostenvoordeel gerealiseerd, maar krijgt ook innovatie een belangrijke impuls.

Het doel van dit project is om de innovatie en samenwerking in die sector te stimuleren om zodoende de kwaliteit te verhogen, kosten te verlagen en kennis te delen.


Het Kennis- en Innovatie Centrum

 

Onder het motto ‘geen stenen nodig om innovatie te starten’, is in 2011 het KI< van start gegaan. Het Ki< initieert, begeleidt en verspreidt nieuwe kennis.  Ideegeneratie, conceptontwikkeling, Intellectueel Eigendom management, financiering en businesscase ontwikkeling, zorgen dat innovaties zorgvuldig naar de markt worden begeleid. Aan innovatie in de procesindustrie wordt door het Ki< een nieuwe invulling gegeven.

 

Leer Werk Omgeving

 

In de Leer Werk Omgeving (LWO) doen scholieren en onderhoudsmedewerkers kennis en ervaring op met de nieuwste apparatuur. De LWO is deels binnen de reguliere werkomgeving van het MVP gesitueerd en deels in specifieke ruimtes, daar waar de omstandigheden of voorschriften dat vereisen. Bewust is voor deze opzet gekozen om deelnemers ook concreet het gevoel te laten beleven hoe de werkvloer van onderhoud functioneert.

 

De LWO maakt het ook mogelijk dat fabrikanten van apparaten hier hun gebruikersopleidingen en trainingen kunnen verzorgen. Waardoor een efficiënt en effectief praktijkplatform ontstaat, waar nieuwe inzichten worden gedeeld en gedemonstreerd. De LWO biedt een aanvulling op het reguliere opleidingen-aanbod en stelt vakopleidingen in staat een dimensie toe te voegen aan bestaande opleidingsprogramma’s. De LWO is een additionele schakel in de opleiding tot vakman en -vrouw.

 

Open innovatie en synergie

 

Open innovatie is een nieuwe manier van denken, stevig verankerd in het MVP en gebaseerd op samenwerking tussen onderhoudsfirma’s, producenten van machines en installaties en onderwijs, overheid en opdrachtgevers. Open innovatie betekent kansen creëren door kennis te delen. De gemene deler van de partners is samen werken aan innovatieve oplossingen voor de onderhoudsindustrie en zo meerwaarde creëren voor een succesvolle toekomst. Alles is erop gericht om het MVP uit te laten groeien tot een vraagbaak met internationale contacten voor de Nederlandse procesindustrie.

 

Meer weten? Kijk dan op www.maintenancevaluepark.com