Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Glastuinbouw

 

In april 2004 heeft VROM, in haar Nota Ruimte, de Kanaalzone bij Terneuzen aangewezen als concentratiegebied voor duurzame glastuinbouw. Kort daarop is de locatie opgenomen in het ontwerp Omgevingsplan Zeeland 2006 - 2012. De planuitwerking om grootschalige glastuinbouw op de beoogde locatie te realiseren is door Zeeland Seaports opgepakt in samenwerking met WarmCO2 en Yara.

 

Projectomschrijving

 

WarmCO2 houdt zich bezig met de aanleg van de warmwatertransportleidingen en de CO2 transport leiding, gekoppeld tussen Yara en het glastuinbouwgebied. In 2008 is er een buizenstelsel aangelegd dat restwarmte en rest CO2 transporteert van kunstmestfabrikant Yara naar Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen. Tot het tuinbouwgebied behoren twee polders, de Schmidsschorrepolder en de Autrichepolder  bij Westdorpe in de gemeente Terneuzen. In het tuinbouwgebied wordt de restwarmte en rest CO2 afkomstig van Yara ingezet om de kassen te verwarmen en de planten sneller te laten groeien. WarmCO2 is de energieleverancier in het gebied en zorgt voor de levering van warmte en CO2 aan de tuinders.

 

Het duurzame tuinbouwproject, direct gelegen aan het havengebied, is uniek in Nederland. Hoogwaardige restwarmte (met een temperatuur van 89°C) wordt van Yara richting de kassen getransporteerd. Na de afgifte van de warmte wordt het (met een temperatuur van 35°C) weer afgevoerd terug naar Yara.

 

Het plangebied heeft een totale (bruto) oppervlakte van bijna 250 hectare. Op ruim de helft van dit gebied kunnen kassen worden gebouwd met een totaal (netto) glasoppervlak van bijna 155 hectare. De resterende oppervlakte wordt onder meer gebruikt voor wegen, fietspaden, sloten en watergangen, leidingstraten, waterberging en voor een passende landschappelijke (groene) aankleding.

 

Meer informatie

 

Voor vragen over het Glastuinbouwproject kunt u contact opnemen met Jenny Crone van Zeeland Seaports, tel: +31 115 647 400. Ook kunt u informatie vinden op de volgende websites: