Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Facilitypark Sloepoort

 

Facilitypark Sloepoort is een nieuw aan te leggen bedrijventerrein van circa 30 hectare in de gemeente Borsele. Het terrein grenst aan het havengebied Vlissingen-Oost en is gelegen aan het knooppunt van de Sloeweg en de Westerscheldetunnelweg. De bereikbaarheid is goed: de Zeeuwse havens liggen in de directe nabijheid en het is een echte zichtlocatie. Een prachtige plek dus voor bedrijven om zich te vestigen.

 

Voor wie is het terrein bestemd?

 

Met het terrein wil Zeeland Seaports huisvesting bieden aan bedrijven die dienstverlenend zijn voor met name de industrie en logistieke dienstverleners in de havens. Uiteraard dienen de te vestigen bedrijven te passen binnen de in het bestemmingsplan genoemde criteria op het gebied van milieubelasting (denk aan zicht-, geluid- en lichthinder).

 

Kenmerken inrichting Facilitypark Sloepoort


Bij de aanleg en exploitatie van Facilitypark Sloepoort zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de naaste omgeving.

Dit wordt vastgelegd in het Beeldkwaliteitplan. Hierbij  wordt ingezet op een zogenaamde randzone die gedeeltelijk bebouwd mag worden. De gebouwen die zichtbaar zijn vanaf de omliggende wegen en dijken moeten in vastgestelde niet storende kleuren worden uitgevoerd. Ook wordt maximaal ingezet op de invulling van parkmanagement.

 

Huidige stand van zaken

 

Op dit moment treft Zeeland Seaports voorbereidingen voor de ontwikkeling van Facilitypark Sloepoort.