Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Duurzame zeehavens

 

Zeeland Seaports heeft in het kader van het EU-project Duurzame Zeehavens onderzoek verricht naar de mogelijkheden van grootschalige toepassing van zonne-energie in de Zeeuwse havengebieden. Het onderzoek werd uitgevoerd door Cofely. Het onderzoek met de naam 'Solar Energized Ports' is onderdeel van het project Duurzame Zeehavens.

 

Interreg project

In het Europees Interreg Vlaanderen-Nederland project 'Duurzame Zeehavens' werkten de havenbesturen van Gent, Zeebrugge, Oostende, Antwerpen en Terneuzen/Vlissingen samen rond duurzame havenontwikkeling. In het bijzonder legden ze hierbij de focus op energetische verduurzaming. Het project liep van november 2012 tot en met december 2014.


Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling investeerden voormalig Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits, voormalig Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche, de vier Vlaamse zeehavens, de provincies West- en Oost-Vlaanderen, het Nederlandse Zeeland Seaports en de provincie Zeeland samen 794.428 euro in het Europese project "Duurzame zeehavens".


Er werd een tweeledig lerend netwerk opgericht, dat enerzijds bestond uit de betrokken projectpartners die regelmatig grensoverschrijdend overlegden en anderzijds een luik bevatte dat open stond voor alle stakeholders in en rond deze havengebieden. In de schoot van dit lerend netwerk werd een forum gecreëerd waar de deelnemers konden leren van elkaars onderzoeken en acties, inspiratie opdoen en nieuwe opportuniteiten uitdiepen. Het Havenbedrijf Gent trok het project.

De volgende projectactiviteiten werden uitgevoerd binnen het Europees Interreg project 'Duurzame Zeehavens':

 • Studie rest- en nevenstromen - Haven Gent
  Inventarisatie en evaluatie van de mogelijkheden voor uitwisseling van rest- en nevenstromen in de Gentse Kanaalzone.

 • Studie gezamenlijke netaansluiting windturbinepark - Port of Zeebrugge
  Studie voor de realisatie van de gezamenlijke netaansluiting van windturbines in de haven van Zeebrugge.

 • Studie duurzame en ecovriendelijke gebouwencluster - Haven Oostende
  Ontwikkeling van een masterplan voor een duurzame en ecovriendelijke gebouwencluster in de haven van Oostende. Daarin werd een antwoord gezocht op de groeiende toestroom aan bedrijven en werd een strategie uitgewerkt voor de organisatie op het land van de blue energy sector.  

 • Studie opwekken zonne-energie op grote schaal - Zeeland Seaports
  Onderzoek naar de mogelijkheden om op grote schaal zonne-energie op te wekken in het Zeeuwse havengebied en deze energie rechtstreeks aan te wenden voor de uitvoering van (logistieke) handelingen.

 • Studie milieugerelateerde databank - Haven Antwerpen i.s.m. projectpartners
  Haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een milieugerelateerde databank voor de zeescheepvaart.

 • Uitbouw van een lerend netwerk 'duurzame zeehavens' - alle projectpartners
  Organisatie van workshops/seminaries, uitwisselen van projectresultaten en ervaringen i.v.m. duurzame havenontwikkeling.Projectomschrijving

 

Het doel van het onderzoek 'Solar Energized Ports' is het stimuleren van bedrijven om te investeren in duurzame energieopwekking. Op deze manier kan van de havengebieden Terneuzen en Vlissingen een duurzame omgeving gemaakt worden. Zo zou de opgewekte zonne-energie gebruikt kunnen worden voor logistieke handelingen van havenbedrijven.

 

Door middel van een bureaustudie is gekeken naar de technische en economische haalbaarheid van het onderzoek. Het resultaat van het onderzoek is een visiedocument met een aanbeveling en stappenplan over het opwekken en gebruiken van zonne-energie voor verschillende bedrijven in de Zeeuwse havens.

 

Naast Zeeland Seaports namen ook de havens van Gent, Zeebrugge, Oostende en Antwerpen deel in het project Duurzame Zeehavens. Elke haven voerde een ander onderzoek uit met als thema duurzaamheid. Zo was er aandacht voor rest- en nevenstromen, duurzame en eco-vriendelijke havengebouwen, een netaansluiting voor een windturbinepark en een milieu-gerelateerde databank voor de zeescheepvaart. Daarnaast werd ingezet op onderlinge kennisdeling en het opzetten van een lerend netwerk.

 

Duurzaam

 

Zeeland Seaports vindt het belangrijk om de CO2 footprint van haar havengebied zo beperkt mogelijk te houden. Waar mogelijk willen we daarom bedrijven in het havengebied faciliteren in het voeren van een duurzame bedrijfsvoering. Doel van het onderzoek 'Solar Energized Ports' is dan ook om te komen tot een concreet stappenplan. Hiermee kunnen bedrijven in de haven de mogelijkheden van zonne-energie voor hun bedrijf snel en relatief eenvoudig in kaart brengen.

 

Meer informatie

 

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met Jacco Vader, projectleider Duurzame Projecten van Zeeland Seaports, tel: +31 115 647 400. Of kijk op de website www.solarports.nl waar u de voortgang van het project kunt vinden.


Download

Stap 2/3

Notitie planologie

Eindrapport