Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Projecten en samenwerking

 

Zeeland Seaports heeft oog voor de omgeving. Daarom werken we veel samen met andere partijen. Vaak gebeurt dat in grote projecten. In het linkermenu een lijst van projecten waar Zeeland Seaports in participeert. Per project is uitgebreide informatie te vinden.

 

Zorg voor de omgeving vindt Zeeland Seaports erg belangrijk. Daarom nemen we deel aan diverse samenwerkingsverbanden die een gezonde omgeving centraal stellen. Waaronder:

 

Het Windmolenconsortium (ZOWP)

Dit consortium heeft plannen om voor de kust van Zeeland een offshore windmolenpark te bouwen. Het park moet op circa 30 kilometer van de kust komen. Participanten in het consortium, naast Zeeland Seaports, zijn: DELTA Energy, Verbrugge Zeeland Terminals, Heerema, Zeeuwind en de Zeeuwse Milieu Federatie. Lees meer op: www.zowp.nl.

 

Het Zeeuws Klimaatfonds

Zeeland Seaports is deelnemer in dit fonds, dat tot doel heeft het stimuleren van duurzame energie en het verminderen van de CO2 uitstoot. Lees meer hierover op: www.zeeuwsklimaatfonds.nl.

 

Foodport Zeeland

Foodport Zeeland wil slimme verbindingen maken tussen ondernemers in de Zeeuwse agri- en aquafoodsector, onderwijs, overheid, omgeving, onderzoek, ketenpartners en regio's om met elkaar duurzame economische groei in Zeeland te realiseren. Meer informatie is te vinden op: www.foodportzeeland.nl.

 

De Coalitie Biodiversiteit 2010

Het leven op aarde wordt gekenmerkt door biodiversiteit: van de allerkleinste schimmels en planten tot de grootste dieren, van tropische regenwouden tot Nederlandse weilanden. Stuk voor stuk uniek en onvervangbaar. Door wereldwijde klimaatverandering, toename van consumptie en vervuiling wordt deze biodiversiteit bedreigd. Plant- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. De Coalitie Biodiversiteit wil hier wat tegen doen. Lees meer hierover op: www.biodiversiteit.nl.


Flushing Service Park

Flushing Service Park is een nieuw te ontwikkelen industrieel bedrijventerrein in de haven van Vlissingen en is een joint venture van Zeeland Seaports en AMinvest (eigendom van Euro-Rijn Kenick Group en Van Uden Group).