Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Havendagen Terneuzen

Haven van Vlissingen

 

De maritieme geschiedenis van Vlissingen gaat ver terug. Al in de 13e eeuw werd er in de haven van Vlissingen gehandeld in huiden, zout, haring, teer en wol. In die zelfde tijd was Vlissingen bekend vanwege zijn kaapvaart en zeeroof.


Een van de oudste havens is de voorhaven. Deze in de middeleeuwen gegraven haven ligt er nog steeds en wordt momenteel gebruikt door de loodsboten. De zogenaamde Nije, Engelse of Vissershaven dateert van 1455. De kaapvaart, handel en ambachten maken van Vlissingen in de zestiende eeuw een bloeiende stad. Ook de slavenhandel speelt daar een belangrijke rol in. De Vlissingse schepen voeren over alle zeeën en droegen bij aan de wereldmacht van de Zeven Verenigde Provinciën.

 

Na de gouden eeuw volgt er een dieptepunt in de Vlissingse geschiedenis. Tijdens de bezetting door Napoleon is Vlissingen een arme en berooide stad. Aan het eind van de negentiende eeuw komt er verbetering in de situatie als het Rijk besluit tot het graven van het Kanaal door Walcheren, de aanleg van twee binnenhavens en de Buitenhaven, en de aanleg van de spoorlijn Vlissingen - Bergen op Zoom.

Bedrijvigheid in de haven

Een van de bedrijven die een belangrijke rol heeft gespeeld, en nog steeds speelt in de geschiedenis van Vlissingen, is de scheepswerf "De Schelde". In 1875 opende deze scheepswerf haar deuren. Door de toenemende bedrijvigheid is de Buitenhaven na de Eerste Wereldoorlog alweer te klein. In 1931 werd de vergrote en verbeterde Buitenhaven in gebruik genomen. In 1934 werd het stuwadoorsbedrijf NV Haven van Vlissingen opgericht, dat nog steeds een belangrijk bedrijf is in de haven van Vlissingen. (De NV Haven van Vlissingen is in 2002 overgenomen door Verbrugge Terminals.)

Na de Tweede Wereldoorlog was Vlissingen wederom een arme en berooide stad. De wederopbouw ging echter in een snel tempo. In 1964 werd de eerste haven in Vlissingen-Oost in gebruik genomen, de Sloehaven. Sindsdien zijn er tal van havens aangelegd. Sinds 1964 vestigden zich hier enkele grote bedrijven, zoals Hoechst Holland NV, Pechiney Nederland NV, Total Raffinaderij Nederland NV, Elf Atochem Vlissingen BV en Eurogas Terminals CV.