Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Organisatie

 

Vanaf 1 januari 2011 is Zeeland Seaports een overheids-NV. We onderschrijven de uitgangspunten van de Nederlandse Corporate Governance Code en zullen - indien van toepassing en waar mogelijk - het beleid conform de Code vormgeven en uitvoeren.

 

Aandeelhouders 

Als overheids-NV heeft Zeeland Seaports vier aandeelhouders:

 

 • de Provincie Zeeland
 • de Gemeente Borsele
 • de Gemeente Terneuzen
 • de Gemeente Vlissingen

 

Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:


 • Roelf H. de Boer, voorzitter
 • Gerard van Harten
 • Guillaume Jetten


Hoewel Zeeland Seaports geen beursgenoteerde onderneming is, heeft de Raad van Commissarissen (RvC) zich voorgenomen voor zover mogelijk de Code Tabaksblat te implementeren. In de 'Pas toe of leg uit' regeling wordt aangegeven in hoeverre we de principes en best practice bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code naleven en in welke documenten één en ander gewaarborgd blijft.

 

Te downloaden:

Een RvC-reglement is een reglement waarin onder meer afspraken staan over de taak, de samenstelling, deskundigheid en de onafhankelijkheid van de RvC. Ook de vergaderingstructuur is hierin vastgelegd.  Het reglement heeft de volgende bijlagen:

 • Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling voor de Raad van Commissarissen
 • Bijlage B: het rooster van aftreden voor de leden van de Raad van Commissarissen
 • Bijlage C: het reglement voor de auditcommissie van de Raad van Commissarissen
 • Bijlage D: verslag 'pas toe of leg uit'

 

 Reglement voor de Raad van Commissarissen

Pas toe of leg uit (bijlage D)

 

 

 

Contact

 

Bezoekadres

Schelpenpad 2
4531 PD Terneuzen
Havennummer 1151

 

Postadres

Postbus 132
4530 AC Terneuzen

Tel: +31 115-647400
Fax: + 31 115-647500
Email:port@zeelandseaports.com