Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Windmolenbeleid

 

De missie van Zeeland Seaports is om de bedrijvigheid, werkgelegenheid en daarmee de duurzame economische ontwikkeling van Zeeland te stimuleren. Windmolens passen binnen onze duurzame doelstelling, maar kunnen conflicteren met onze economische doelstelling.

 

Primair uitgangspunt voor de bouw van windmolens is daarom dat hiervoor geen gronden ter beschikking worden gesteld als die ook gebruikt kunnen worden voor zeehavengelieerde bedrijvigheid. Om dat te toetsen gelden enkele uitgangspunten.

 

Uitgangspunten

 

Bij het beoordelen van verzoeken om medewerking te verlenen aan initiatieven voor windenergie binnen het beheersgebied van Zeeland Seaports, gelden meerdere uitgangspunten. U kunt ze hier inzien:

 

Download uitgangspunten windmolenbeleid.

 

Procedure

 

Een verzoek aan Zeeland Seaports om medewerking te verlenen bij de ontwikkeling van windenergie dient minimaal op deze uitgangspunten in te gaan. Zeeland Seaports heeft de plicht om binnen zes weken op een dergelijk verzoek te reageren. Een verzoek voor medewerking aan initiatieven voor windenergie kunt u indienen via het contactformulier.