Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Walstroom Terneuzen

 

Zeeland Seaports wil een bijdrage leveren aan een schoner milieu in de regio. Hiermee streven we naar een duurzame haven, wat een belangrijk onderdeel vormt van ons beleid. De realisatie van walstroomvoorzieningen voor de binnenvaart is hier een voorbeeld van.

 

Door het gebruik van walstroom vermindert lokaal de uitstoot van NOx en fijnstof en wordt geluidsoverlast beperkt. Uit het  onderzoek naar de effecten van walstroom is gebleken dat de walstroomkasten in en vlakbij woonkernen een positief effect hebben op het woonklimaat. De eerste uitbreiding van walstroom is daarom uitgevoerd in Terneuzen, Sluiskil en Sas van Gent.

 

Walstroomkasten

 

Zeeland Seaports heeft walstroomkasten geplaatst in het havengebied Terneuzen. Dit gaat om de locaties Beurtvaartkade (aanvullend op de twee bestaande walstroomkasten), de gehele oostelijke zijde van zijkanaal A en het Noorddok. Daarnaast zijn er kasten geplaatst in Sluiskil (Groene Wal) en Sas van Gent (Zijkanaal H).

 

Op de plaatsen waar walstroom beschikbaar is, geldt een generatorverbod. Dit is opgenomen in de havenverordening. De kasten zijn aangesloten op het betaalsysteem van Park-line Water. Zeeland Seaports is hiermee aangesloten op het landelijke platform van Park-line waardoor schippers met hetzelfde systeem in veel havens walstroom kunnen gebruiken. Schippers kunnen zich aanmelden voor dit systeem via de website www.park-line/water of via de Park-line app in de App Store of Google Play.

 

Meer informatie

 

Meer informatie over walstroom is te vinden op de website www.park-line/water.