Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Sponsorbeleid

 

Zeeland Seaports sponsort jaarlijks een aantal evenementen en voorstellingen. Vaak worden we benaderd door diverse organisaties voor sponsoring. In een aantal gevallen nemen we zelf het initiatief om te sponsoren.

 

Aanvragen

 

In principe hanteren wij de stelregel bij sponsoring dat de te sponsoren activiteit water- of havengerelateerd moet zijn. Daarnaast bekijken we of het steunen van een evenement een positieve bijdrage kan leveren aan het imago van Zeeland Seaports.

 

Dit gaat vooral op wanneer het draait om initiatieven vanuit de directe omgeving. Denk aan projecten binnen woonkernen die in ons beheersgebied liggen, of daar dicht tegenaan. Voor vragen over sponsoring kunt u het contactformulier gebruiken.

 

Sponsoractiviteiten

 

Elk jaar sponsoren we een aantal evenementen en bijeenkomsten, waaronder: