Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Beleid en duurzaamheid

 

Strategisch Masterplan 2015-2022 

Om het verhaal van de haven en de strategie in samenhang te vertellen, stelde Zeeland Seaports samen met Portiz, de vereniging van havengebonden bedrijven, en de Provincie Zeeland het informatieboekje ‘Winning Combinations’ op.

 

Aan bod komen de historie en de rol van het havenbedrijf, de commerciële segmenten en de hoofdlijnen van het Strategisch Masterplan. Tot slot wordt met een aantal voor zichzelf sprekende facts & figures duidelijk gemaakt wat de kracht van de haven is.


Winning Combinations

 

Uitgangspunten windmolenbeleid

 

Zeeland Seaports hanteert een aantal uitgangspunten voor beleid. Bijvoorbeeld voor het bouwen van windmolens. De volledige tekst hiervan vindt u op deze website bij windmolenbeleid.

 

Uitgangspunten natuurbeheer

 

In 2016 heeft Zeeland Seaports de Uitgangspunten Natuurbeleid geactualiseerd. Met het ecologisch beheren van de groene omgeving in ons havengebied proberen we invulling te geven aan het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit in het gebied. Zie: natuurbeheer voor een overzicht van de uitgangspunten Natuurbeheer.

Respect voor natuur


Wij respecteren de natuur in ons havengebied. Verstoring van natuurgebieden, planten en dieren in het havengebied door motorcrossen, mountainbiken, rally rijden en andere verstorende activiteiten wordt door Zeeland Seaports niet toegestaan.