Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Beleid en duurzaamheid

 

Strategisch Masterplan 2015-2022 

Om het verhaal van de haven en de strategie in samenhang te vertellen, stelde Zeeland Seaports samen met Portiz, de vereniging van havengebonden bedrijven, en de Provincie Zeeland het informatieboekje ‘Winning Combinations’ op.

 

Aan bod komen de historie en de rol van het havenbedrijf, de commerciële segmenten en de hoofdlijnen van het Strategisch Masterplan. Tot slot wordt met een aantal voor zichzelf sprekende facts & figures duidelijk gemaakt wat de kracht van de haven is.


Winning Combinations

 

Uitgangspunten windmolenbeleid

 

Zeeland Seaports hanteert een aantal uitgangspunten voor beleid. Bijvoorbeeld voor het bouwen van windmolens. De volledige tekst hiervan vindt u op deze website bij windmolenbeleid.

 

Uitgangspunten natuurbeheer

 

Zeeland Seaports wil haar (ontwikkelings)plannen en activiteiten zoveel mogelijk in balans brengen met natuur en milieu. We zijn ons bewust van het belang van biodiversiteit en de kwetsbaarheid van het ecosysteem en we handelen vanuit het algemeen maatschappelijk belang door te hechten aan de bescherming van natuur en milieu. Zie voor de invulling: natuurbeheer.

Respect voor natuur


Wij respecteren de natuur in ons havengebied. Verstoring van natuurgebieden, planten en dieren in het havengebied door motorcrossen, mountainbiken, rally rijden en andere verstorende activiteiten wordt door Zeeland Seaports niet toegestaan.