Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Kerncijfers

 

Zeeland Seaports heeft twee belangrijke bronnen van inkomsten. Ten eerste betalen zee-en binnenvaartschepen die de haven aandoen een vergoeding voor het verblijf, de zogenaamde kade-en havengelden. Ten tweede betalen bedrijven die gevestigd zijn in het havengebied erfpacht voor de hectares grond die zij in gebruik hebben. De grootte van een haven wordt meestal bepaald aan de hand van de zeeoverslag van goederen. Dat is de hoeveelheid goederen die via de haven van en naar zee zijn gegaan.  

 

Kerncijfers

Hieronder vindt u een aantal kerncijfers over de Zeeuwse havens.

 

Behandelde lading Zeevaart:

Circa 33 miljoen ton


Aantallen schepen:

Circa 5.750 zeeschepen / 22.500 binnenvaartschepen

 

Maximale diepgang:

Terneuzen 12,5 meter

Vlissingen 16,5 meter

 

Omvang gebied:

4.400 hectare / 10.500 meter kades

 

Aantal gevestigde bedrijven:

Ruim 200


Toegevoegde waarde:

2.9 miljard euro

 

Meer over de overslagcijfers

Voor meer informatie over deze gegevens kunt u contact opnemen met de afdeling Commerciële Zaken van Zeeland Seaports.


Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015