Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Business

 

De havens van Zeeland Seaports vormen een centraal gelegen en strategische toegangspoort tot Noordwest-Europa. Met een goederenoverslag van 33 miljoen ton per jaar is Zeeland Seaports de derde haven van Nederland.

 

Het grootste deel van de totale overslag betreft de aanvoer van goederen. Die zijn samen goed voor 23,5 miljoen ton. Maar Zeeland Seaports vormt ook een exporthaven: 9,5 miljoen ton aan goederen worden afgevoerd via Vlissingen en Terneuzen. De havens van Zeeland bieden volop faciliteiten voor het transporteren, opslaan en overslaan van allerlei type goederen.

 

Verschijningsvormen

 

Om wat voor goederen gaat het? Die zijn op verschillende manieren in te delen. Een veel gemaakte indeling is die naar verschijningsvorm. Zo onderscheiden we bijvoorbeeld droge bulk en natte bulk. Beide typen zijn massagoederen die onverpakt worden vervoerd. Bij droge bulk gaat om vaste stoffen zoals kolen, bij natte bulk om vloeistoffen zoals aardolie.

 

In tegenstelling tot droge en natte bulk is stukgoed wel per stuk telbaar. Stukgoed wordt vaak via pallets vervoerd. Aluminium, hout en papier zijn voorbeelden van producten die als stukgoederen in Zeeland veel worden overgeslagen. Het vervoer via containers is in opkomst. Ook dan gaat het niet zozeer om de inhoud maar om de verschijningsvorm.

 

Soorten goederen

 

Een andere indeling is die naar goederensoort. Denk bijvoorbeeld aan meststoffen, ruwe mineralen, chemische producten, landbouwproducten. Binnen de goederensoorten vormt food een aparte categorie: daar draait het vaak om versheid. Ook de overslag van grote onderdelen voor platforms op zee, offshore geheten, is een belangrijk business segment voor Zeeland Seaports.

 

Voor specifieke informatie per business segment: zie het linkermenu.

 

Zaken doen met Zeeland Seaports? Kijk op onze speciale business site.