Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Algemene voorwaarden

Zeeland Seaports heeft voor haar dienstverlening algemene voorwaarden opgesteld, o.a. voor:

 

  • Het innen van havengeld
  • De heffing op havenontvangstinstallaties
  • Het gebruik van de haven(s)
  • Gronduitgifte (huur en erfpacht)
  • Publiekrechtelijke regelgeving in verband met de openbare orde en veiligheid in de havens

 

De algemene voorwaarden kunt u hieronder downloaden.

 

Tarieven en algemene voorwaarden voor het gebruik van de haven

Algemene voorwaarden voor de uitgifte van grond

 

Zeeland Seaports heeft voor haar leveranciers algemene inkoopvoorwaarden opgesteld, o.a. voor:

  • Algemene bepalingen
  • Aanvullende bepalingen met betrekking tot levering van Goederen
  • Aanvullende bepalingen met betrekking tot levering van Diensten

 

Algemene inkoopvoorwaarden Zeeland Seaports