Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Beschikbare terreinen


Het Zeeuwse havengebied biedt ruime mogelijkheden voor het vestigen van nieuwe bedrijven. Die profiteren volop van de activiteiten van bestaande bedrijven. Het streven is een optimale exploitatie van synergieën tussen bedrijven. Meer weten? Onze commercieel managers vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.


Terneuzen


In het Terneuzense deel van de haven (ook wel de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone genoemd) staat duurzaamheid centraal. Verschillende projecten spelen in op duurzame ontwikkelingen. Dit gebied biedt veel ruimte en mogelijkheden voor het vestigen van uw bedrijf.


Axelse Vlakte

Op de Axelse Vlakte (ten oosten van Sluiskil) is circa 70 hectare beschikbaar voor kadegebonden activiteiten. Mede door de volledig multimodale ontsluiting is het terrein een ideale plaats voor bedrijven om zich te vestigen. Zeker sinds de Autrichehaven is verlengd tot 855 meter kadelengte. Deze haven biedt toegang aan schepen met een diepgang van 12,5 meter. De verlenging is een belangrijke uitbreiding van kadefaciliteit aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Bovendien vormt het een nieuwe stap in de ontwikkeling van Biopark Terneuzen. Dit concept is erop gericht bedrijven bijeen te brengen die elkaars bij- en afvalproducten kunnen uitwisselen. Dit worden dan grondstoffen of aanvullingen op de energievoorzieningen van het eigen productieproces.


Meer weten? Kijk op de website van Biopark Terneuzen.


Valuepark Terneuzen

Valuepark Terneuzen is de ideale locatie voor chemische productie en distributie. Het Valuepark is een joint venture tussen havenautoriteit Zeeland Seaports en chemisch concern Dow Benelux. Hier is circa 80 hectare beschikbaar voor verdere investeringen. Nieuwe bedrijven profiteren op twee fronten. Ten eerste van de nabijheid van de uitgebreide petrochemische faciliteiten van Dow Benelux. Ten tweede van de expertise die Zeeland Seaports in huis heeft wat betreft de infrastructuur en de regionale economische ontwikkelingen.


Voor meer informatie zie de website van Valuepark Terneuzen.


Glastuinbouw

De Kanaalzone bij Terneuzen is aangewezen als concentratiegebied voor duurzame glastuinbouw. Zeeland Seaports werkt in dit unieke project samen met WarmCO2 en Yara. Het plangebied heeft een totale (bruto) oppervlakte van bijna 250 hectare. Op ruim de helft van dit gebied kunnen kassen worden gebouwd met een totaal (netto) glasoppervlak van bijna 155 hectare. Meer info? Kijk bij project glastuinbouw.


Vlissingen


Ook in de haven van Vlissingen zijn nog diverse terreinen beschikbaar. Aan de Quarleshaven is bijvoorbeeld nog circa 70 hectare terrein vrij. Dit terrein is direct gelegen aan water en vlakbij de ingang van de haven. De mogelijkheid bestaat tot de aanleg van een kade met een lengte van maximaal 800 meter. Heeft u interesse in de Zeeuwse havens als locatie om uw bedrijf te vestigen? Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. En we helpen u ook graag met advies over het vestigingsproces. Onze commercieel managers staan voor u klaar.


Neem contact op met onze afdeling Commerciële Zaken:

tel. + 31 115 647 400.

Of vul het contactformulier in.