Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Reactie Jan Lagasse, CEO Zeeland Seaports op het artikel ‘Personeel en klanten klagen over Seaports'

12-08-2017

Reactie Jan Lagasse, CEO Zeeland Seaports op het artikel ‘Personeel en klanten klagen over Seaports’

 

Het artikel in de PZC van zaterdag 12 augustus over Zeeland Seaports wekt de indruk dat het alleen maar rommelt in en rond onze organisatie. Dit verhaal is ons inziens eenzijdig, tendentieus en het bevat bovendien veel aantoonbare onjuistheden (zie hierna). Daarenboven is het een verhaal waarin inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van verschillende betrokkenen en waarin hun eer en goede naam wordt aangetast. Het is daarbij vooral gebaseerd op anonieme bronnen. Om niet in een ‘welles – nietes’ discussie te verzanden kiezen we ervoor om onze reactie rechtstreeks en in één keer te geven, zodat elke geïnteresseerde kennis kan nemen van ons weerwoord.

 

Wij zijn zeer verbaasd over de teneur van het artikel. Er wordt in het artikel op geen enkele manier aandacht geschonken aan positieve ontwikkelingen in en om de haven. Bestaande bedrijven in de haven breiden uit en er hebben zich verschillende nieuwe klanten gevestigd. Het havenbedrijf behaalt met haar medewerkers sinds een paar jaar weer zwarte cijfers als gevolg van een stevige maar noodzakelijke turn around. Er zijn stappen gemaakt in grote infrastructuurprojecten en er is zicht op een fusie met de haven van Gent die veel voordelen zal hebben voor Zeeland en de gehele regio.

 

Er werken bij de honderden bedrijven in en om de haven immers ruim 32.000 mensen en de jaarlijkse toegevoegde waarde is ruim 5,1 miljard euro. En deze cijfers nemen de laatste jaren fors toe. De belangen voor de Zeeuwse economie zijn dus groot. De medewerkers en het management van Zeeland Seaports kennen die grote belangen en zetten zich daarvoor in. Iedere dag weer.

 

Ondanks bovenstaande successen meldt de PZC echter toch ongenoegen bij een aantal van onze stakeholders. Het artikel vermeldt dat onze aanpak niet door iedere stakeholder gewaardeerd wordt. Als faciliterend bedrijf dat de Zeeuwse economie wil steunen trekken we ons dat aan. Met betrekking tot de cultuur en communicatie binnen het bedrijf zijn we reeds een traject gestart om verbeteracties uit te werken. Met betrekking tot de relatie met klanten zijn we doorlopend in gesprek met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de haven, waaronder PORTIZ en onze Business Advisory Board, over hoe wij onze modus operandi kunnen verbeteren.

 

Als CEO zal ik me hier 100% voor inzetten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Lagasse

CEO Zeeland Seaports

 

 

Een beperkt aantal voorbeelden van feitelijke onjuistheden in het artikel

- Een woordvoerder van ZSP zou hebben laten weten dat er met verschillende partijen is gesproken over een locatie aan de Westhavenweg in Vlissingen. Waarna nog enkele zinnen volgen waarvan onduidelijk is aan wie die toegedicht kunnen worden. Er is in werkelijkheid slechts heel kort contact geweest met de PZC over dit onderwerp en deze uitspraak is niet zo gedaan.

- Er zou geen integraal debat zijn gevoerd over de fusie met havenbedrijf Gent. Zeeland Seaports heeft veelvuldig samen met Havenbedrijf Gent uitgebreide info-sessies georganiseerd voor bedrijven. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met een speciaal opgerichte klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van het Nederlandse en Vlaamse bedrijfsleven. Het onderwerp is ook uitgebreid aan bod gekomen in vergaderingen in de Business Advisory Board van Zeeland Seaports. Ook zijn door ons speciale bijeenkomsten georganiseerd voor provinciale staten en gemeenteraden van de aandeelhouders. Samenwerking met andere havens en vooral Havenbedrijf Gent staat bovendien prominent in het rapport van commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (‘commissie Balkenende’), en ook in het strategisch masterplan van Zeeland Seaports. Stukken waar telkens een publiek debat over heeft plaatsgevonden.

- Er zouden vele rechtszaken lopen tegen het havenbedrijf. Deze bewering stond in het concept dat wij ontvingen maar is plotseling verdwenen in het artikel zoals geplaatst. Het aantal gedingen is in werkelijkheid dan ook de laatste drie jaar juist gehalveerd. Er loopt de laatste tijd maar één nieuwe zaak en dat betreft een conflict daterend van voor 2013.

- Er wordt gesuggereerd dat Zeeland Seaports een wraakactie zou nemen tegen de oud-voorzitter van de OR omwille van het negatieve advies van de OR over de benoeming van de CEO. In het artikel staat dat hij ten tijde van het advies tevens tijdelijk commercieel directeur was. Die benoeming vond echter pas plaats ná het negatieve advies van de OR. 

- In het artikel wordt gesproken van monitoring van het telefoon en e-mailverkeer. Vanzelfsprekend doet Zeeland Seaports dit niet. Wel is op zeer zorgvuldige manier, na informeren van de OR, door een forensisch onderzoeksbureau onderzoek gedaan naar het lekken van vertrouwelijke informatie.

 

Naast deze voorbeelden staan er helaas veel meer onjuistheden in het verhaal. Vaak betreft dit specifieke personen of bedrijven. Om deze onjuistheden te kunnen weerleggen zouden we in moeten gaan op commerciële of vertrouwelijke informatie met betrekking tot bedrijven of personen. Wij kiezen ervoor om dat niet te doen.

 

 

 


Naar nieuwsarchief

Nieuws

Meer berichten >>