Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Jaarverslag 2016

10-10-2017


Voor Zeeland Seaports was 2016 een jaar waarin werd voorgesorteerd op een sterke toekomst voor de haven. Ook financieel was het een goed jaar. De eerder ingezette transformatie naar een bedrijfsmatiger en beter performende organisatie toont een duidelijk én aanhoudend effect.


Die verbeterende financiële situatie is essentieel om toekomstgerichte investeringen in de haven te kunnen doen. Bovendien was 2016 het jaar waarin het nieuwe Strategisch Masterplan Winning Combinations door de aandeelhouders definitief werd vastgesteld.


Overslag binnenvaart steeg flink met 5%


In deze eigentijdse strategie ligt de focus meer dan ooit op regisseren, clusteren van bedrijven, innovatief samenwerken en symbiosevorming. Binnen het eigen havengebied, maar ook met andere havens. Na vaststelling van het plan is voortvarend een start gemaakt met de implementatie door het opstellen en uitvoeren van een concrete en meetbare managementagenda bij deze strategie.


Gronduitgifte en zeeoverslagcijfers
De positieve gevolgen van voortdurende en stevige acquisitie-inspanningen vinden we dit jaar terug in forse gronduitgiften. Daar waar in de strategie wordt gesproken over een gemiddelde gronduitgifte van 20 ha per jaar zijn de resultaten over 2016 bovengemiddeld: onder markconforme voorwaarden werd 27,5 ha uitgegeven in erfpacht, 17,5 ha verkocht en 0,2 ha verhuurd. Daarnaast is 43 ha leidingstrook uitgegeven voor de bouw van een solarpark.


Een goed signaal, omdat gronduitgiften een indicator zijn van toenemende bedrijfsactiviteiten in de haven. De zeegebonden overslag bij de bedrijven in de haven steeg licht met circa 0,5% en de overslag binnenvaart steeg flink met 5%.


Jaarverslag 2016


Naar nieuwsarchief

Nieuws

Meer berichten >>