Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Efficiënter ligplaatsbeheer Zeeland Seaports

11-09-2017

Nieuwe bebording in havengebied Terneuzen


Zeeland Seaports zet vanaf 15 september 2017 in op efficiënter ligplaatsenbeheer in de haven van Terneuzen. Binnenvaart wordt hier via nieuwe bebording op geattendeerd. De eerste drie maanden wijst Rijkswaterstaat de schippers op de nieuwe situatie.


Mede door de bouw van de nieuwe sluis is goed en efficiënt ligplaatsbeheer een punt van aandacht. Zeeland Seaports speelt in op deze vraag uit de branche door het toepassen van strikter toezicht en nieuwe bebording in Zijkanaal A en het Noorddok. Later volgen ook andere delen van de haven.


Ligplaatstoewijzing binnenvaart: Kanaal 13

In Zijkanaal A en het Noorddok (Terneuzen) verzorgt RWS88 namens Zeeland Seaports de ligplaatsentoewijzing. Schippers dienen zich net als altijd vooraf te melden. Deze melding verloopt vanaf 15 september via VHF 13 / 06 52713923. Wanneer na de gewenningsperiode een schip zonder toestemming een ligplaats inneemt (in strijd met verkeerstekens), wordt een combi-bon uitgeschreven. De bedragen starten vanaf € 210,-.


Gewenningsperiode

Vanaf september geldt een gewenningsperiode van drie maanden. In die periode worden schippers gewezen op de striktere handhaving en de nieuwe bebording. Ook worden zij actief gewaarschuwd. Vanaf december 2017 zal worden gehandhaafd.


Pleziervaart

Zeeland Seaports exploiteert zelf geen jachthaven. Het beheersgebied is niet bedoeld voor pleziervaart met uitzondering van de jachthavens die verhuurd zijn aan ondernemers die pleziervaartuigen bedrijfsmatig stallen. Voor de ligplaatsen in het beheersgebied van Zeeland Seaports kan alleen een tijdelijke toestemming verleend worden aan een pleziervaartuig wanneer deze zich meldt voor reparatie bij een bedrijf/scheepswerkplaats.Naar nieuwsarchief

Nieuws

Meer berichten >>