Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Bekendmaking Havenverordening

18-12-2017

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports maakt het volgende bekend:

In verband met actualisatie van de Havenbeheersverordening Zeeland Seaports 2011 in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling Zeeland Seaports van 6 december 2017 is besloten tot:

  • Het vaststellen van de Havenverordening Zeeland Seaports 2018 onder intrekking van de Havenbeheersverordening Zeeland Seaports 2011;

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports maakt tevens bekend dat onder voorbehoud van inwerkingtreding van bovenvermelde Havenverordening per 1-1-2018, in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 6 december 2017 besloten is tot:

  • Het vaststellen van het Havenreglement Zeeland Seaports 2018 ter uitvoering van artikel 10.1 van de Havenverordening Zeeland Seaports 2018;
  • Het vaststellen van de navolgende besluiten:
    1. Aanwijzing van de Havenmeester in de zin van de Havenverordening Zeeland Seaports 2018;
    2. Mandaatbesluit Havenmeester Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports 2018;
    3. Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Havenverordening Zeeland Seaports 2018.

Alle besluiten treden in werking met ingang van 1 januari 2018.

Alle besluiten zijn gepubliceerd in het digitale Provinciaal Blad van de provincie Zeeland. De verordening en het reglement zijn gepubliceerd in de digitale Gemeentelijke Publicatiebladen van de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen.


De besluiten liggen met ingang van dinsdag 3 januari 2018 vier weken voor een ieder ter inzage op het kantoor van North Sea Port, Schelpenpad 2 te Terneuzen, geopend maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.


Nadere informatie ter zake kunt u verkrijgen bij de juridische afdeling van North Sea Port, + 31 115 64 740 0.

Download

Havenverordening Zeeland Seaports

Havenreglement Zeeland Seaports

Aanwijzingsbesluit Havenmeester Zeeland Seaports

Mandaatbesluit Havenmeester Zeeland Seaports

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Havenverordening Zeeland Seaports


Naar nieuwsarchief

Nieuws

Meer berichten >>